Mer om oss

Vi på Andenes er en av de rundt 230 Vekstbedriftene i Norge. Den viktigste oppgaven vår er å utvikle mennesker. Sammen er vi en stor aktør i Norsk næringsliv. Vi produserer for 750 millioner i året og sysselsetter og avklarer nærmere 13.000 personer.

EQUASS

EQUASS Assurance - et grunnleggende nivå i kvalitetssikring

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. 
 
EQUASS Assurance legger til grunn at sertifiserte leverandører av velferdstjenester skal drive virksomheten i tråd med 10 overordnede prinsipper. Det stilles 50 overordnede krav til virksomheter som ønsker å sertifisere seg. EQUASS Norge AS gjennomfører videre en revisjon av bedriften hvor en sjekkliste på 100 punkter (100 ja/nei spørsmål) skal avklare om virksomheten drives i tråd med de overordnede kravene eller ikke. Dersom virksomheten innfrir alle krav vil den bli sertifisert, og mottar et sertifikat som bekrefter dette.
 
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.
 
EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester. En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 2 år. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.  
 
Hentet fra: www.equass.no 
 

Vesterålen Vekst er resertifisert for perioden desember 2018 - desember 2021


Fra Andøyposten 05. februar 2019


Fra Bladet Vesterålen 04.10.2018


Jubileumsfest

Oppstart i august 2010

Arbeidsrettet rehabilitering

Etikkplakat

Respekt

Relasjoner og tillit

Involvering av tredjepart ved konflikter

Gaver og honorarer