Tre/serviceavdeling

Produksjon av paller og annen treembalasje. Vi er godkjent for merking av treembalasje i henhold til retningslinjene i Internasjonal plantesanitær standard for pakkematerialer – ISPM 15. Kan benytte merke med IPPC - logo.

Vi selger bjørkeved i 40 liter sekker, og poser med vedbriketter, som vi også kan kjøre ut til kunden.

På oppdrag for Andøy kommune har vi håndtering av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen.

Vi har daglige, faste transportoppdrag for flere bedrifter på Andenes, samt utkjøring av varer for div. transportselskaper.

 


PalleproduksjonVi selger vedsekker